Sådan skal du bygge din tale op

Opbygning

Taler kan bygges op på mange forskellige måder. En god måde er dog at opdele din tale efter en bestemt form:

  • Titel
  • Begyndelse
  • Midte
  • Afslutning

Først kommer talens titel. Hvis man holder talen, vil titlen normalt ikke blive læst op. Men titlen er vigtig, når en tale skal bringes et sted. Titlen skal fange talens centrale indhold eller problemstilling og vække læsernes nysgerrighed. 

Efter titlen kommer talens begyndelse. Her skal taleren fange publikums opmærksomhed og få dem til at lytte. Begyndelsen skal gøre emnet relevant for publikum og kort ridse op, hvad talen kommer ind på. 

Helt konkret kan du indlede med et citat, et spørgsmål eller en personlig oplevelse. Du kan også vælge at forbinde talen med stedet, situationen eller de mennesker, som lytter til talen.

Midten er selve talens indhold. Her skal du sørge for at gøre de ting, som opgaveformuleringen beder dig om. Det kan til eksempel være at forklare (fremlægge og begrunde fakta), beskrive (gengive observationer), fortælle (gengive handlingsforløb), reflektere (tænke grundigt igennem) eller argumentere (overbevise modtageren). Ofte vil der være flere ting, du skal gøre. 

Talens afslutning skal samle op på dens hovedpointer. I mange tilfælde for at overbevise modtageren. Talte ord er lette at glemme, så derfor er det vigtigt at opsummere. 

Det kan også give en god effekt at slutte følelsesladet af, så modtageren bliver berørt. I lejlighedstaler kan det også være godt at slutte med en opfordring til at råbe hurra, sige skål eller sende en hilsen til modtagerne. 

Det kan også være godt at vende tilbage til noget fra talens indledning. Det kan fx være et citat eller en personlig oplevelse, som indledningen beskrev.

Brug opbygningen til at lave en disposition

Du kan bruge opbygningen herover til at skrive en disposition for din tale. Start med punkterne og skriv så nogle stikord til indholdet under hvert punkt:

  • Hvordan vil du indlede? (citat, spørgsmål, personlig oplevelse, forbindelse til talens situation, etc.)
  • Hvilke delemner vil du inddrage i midten? (forklaring, beskrivelse, fortælling, refleksion, argumentation, etc.)
  • Hvordan vil du afslutte? (opsummering af hovedpointer, appel til modtagerens følelser, vende tilbage til indledning, en hilsen, etc.)

Ved at skrive dispositionen får du et overblik over, hvad der skal med i din tale. 

Hvor lang skal din tale være?

Der er ingen faste regler for længden. Men en god tale er typisk 2-3 sider lang, hvis du skriver med almindelig 12-punkt skrifttype og 1,15 i linjeafstand.

Det er altid bedre at aflevere 2 sider med godt indhold og sprog, end 4 sider fyldt med sludder og fejl.