Sådan finder du et godt indhold

Her hjælper vi dig med at finde et godt indhold til din tale i dansk. Kravene til indholdet er forskellige alt efter opgaveformuleringen. Talen kan være baseret på vedlagte materialer, søgning på nettet eller dine egne ideer.

Læs eller se materialet

Nogle opgaveformuleringer vedlægger et materiale, som du skal bruge til din tale. Det kan bestå af tekster, billeder eller medieklip. Du skal tage små notater, når du læser eller ser materialet. På den måde sikrer du dig nemlig at få det vigtigste med. Dine notater kan være:

 • Synspunkter om emnet
 • Viden og fakta om emnet
 • Gode citater eller eksempler, du kan bruge i din tale.
 • Ideer til dit eget indhold

Opgaveformuleringen fortæller dig ofte, hvad du skal være særligt opmærksom på i materialet. Derfor skal du tænke på dens krav, når du læser eller ser materialet. 

Eksempel på noter til materiale

I en opgaveformulering til afgangseksamen for 10. i 2019 var der vedlagt et debatindlæg om voksnes manglende ansvar i forhold til klimaforandringerne. Debatindlægget skulle bruges som inspiration til en tale. Her ser du vores noter til det:

Noter til Mathildes debatindlæg

Mathilde Boserup Lerche: “Jeg bliver ret irriteret, når de voksne siger, at det er os unge, der skal redde klimaet”, politiken.dk 

Synspunkter

 • Hvordan kan de unge redde klimaet, når de ikke har stemmeret? De ældre overlader ansvaret til de unge.
 • For få vil gøre noget
 • De unge kan ikke gøre ret meget mere, end de allerede gør
 • Hvis ikke vi gør noget, så går det ud over vores efterkommere

Fakta

 • Jordens befolkning udfordrer naturen
 • Den globale opvarmning viser sig gennem voldsommere vejr

Citater og eksempler

 • Dronningens nytårstale lægger ansvaret på de unge - kan de blive en dårlig undskyldning for de voksne?
 • “Som 13-årig kan man spekulere over, hvorfor nogle voksne siger, at det er de unge, der skal redde kloden. Man kan ikke lade være med at tænke, at det er, fordi de voksne ikke orker at gøre det rigtige. Det er også virkelig dobbeltmoralsk, når voksne snakker om næstekærlighed, men ikke gør noget ved den globale opvarmning. For jeg kan ikke se næstekærligheden i at efterlade vores planet døende til den næste generation.”

Gode ideer

 • Bruge Mathildes artikel som afsæt for at skrive om præstationskultur, hvor problemerne også bliver gjort til de unges egne problemer.
 • Skrive om hvor barnlige voksne er. De vil have alt, hvad de peger på, uanset konsekvenserne. De bliver også sure og fornærmede, hvis det koster dem penge i skat, hvis vi skal redde klimaet.
 • Undersøge fakta om klimaet

Søg på internettet

Du kan også blive bedt om at søge efter indhold på nettet. Søgning på nettet kan hurtigt tage al din tid. Derfor skal du tænke over, hvordan du laver en præcis søgning. Du skal først og fremmest have et skarpt fokus på, hvad din opgaveformulering spørger om.

Det kan være godt at søge andre steder end google. Hvis du leder efter nyheder, kan du til eksempel søge på websiden for en stor avis eller på DR.dk. Er du interesseret i fakta og viden, er det store offentlige websted for leksikonner lex.dk et godt sted. 

Planlæg dit indhold

Du skal sortere i indholdet, når du har søgt på nettet eller læst materialerne. Du skal ikke bruge alt fra materialerne eller dine søgeresultater. Din tale bliver nemlig bedst, hvis du fokuserer på få ting og går i dybden med dem. 

Din opgaveformulering vil altid fortælle dig, hvem du skal holde eller skrive talen for. Så når du vælger ud, skal du sætte dig i modtagerens sted. Du skal altså gøre dig nogle tanker om publikummet for din tale. Her er tre spørgsmål, du bør stille dig selv:

 • Hvilke baggrundsinformationer har modtagerne behov for?
 • Hvilke oplevelser, tanker og følelser vil modtagerne reagere på?
 • Hvilket budskab vil du overbevise modtagerne om, og hvordan vil du argumentere for det?

Skriv svarene på dine spørgsmål ned.

Eksempel på at sætte sig i modtagerens sted

Her har du et eksempel på spørgsmål og svar til planlægning af indholdet af talen “Er der en voksen tilstede?”.

Hvilke baggrundsinformationer har modtagerne behov for?

 • Mange skoleelever føler sig pressede af en præstationskultur. Især i uddannelsessystemet.
 • Antallet af unge, der er stressede, stiger og stiger.

Hvilke oplevelser, tanker og følelser vil modtagerne reagere på?  

 • At jeg har grædt over dårlige karakterer
 • At jeg har veninder, der har været sygemeldte af stress i 9. klasse
 • At vi unge føler os under pres fra samfundet
 • At unge er frustrerede over, at de voksne ikke gøre noget for at hjælpe os og for at ændre samfundet.

Hvilket budskab vil du overbevise modtagerne om, og hvordan vil du argumentere for det?

 • Karakterer, uddannelsessystemet og et generelt forventningspres på unge skaber en trist ungdomsgeneration
 • Egne oplevelser med pligtopfyldelse og karakterræs.
 • Statistik om unges niveau af stress, angst og depression

Brainstorm, hurtigskrivning eller mindmap

Hvis du stadigvæk har svært ved at finde på indhold, kan du lave en hurtig brainstorm. Find papir og blyant frem. Sæt emnet i midten. Skriv så alle dine tanker og idéer rundt om det. Hvilke gode eksempler og synspunkter kommer frem?

Eksempel på en brainstorm

En anden mulighed er at lave hurtigskrivning ud fra dit emne. Tag tid på 5 minutter og skriv løs uden at rette i dine tanker. Hvis du kan, bør du undgå at se på skærmen eller papiret, mens du skriver. Når de 5 minutter er gået, læser du din tekst igennem. Udvælg de bedste af dine tanker.

Eksempel på hurtigskrivning

Så er 10 år gået. Jeg føler, det er gået stærkt her på det seneste, selvom der jo egentlig ikke er sket ret meget. Jeg kommer til at savne jer alle sammen. Både elever og lærere. Jeg synes, nogle af lærerne har været strenge engang imellem, men ikke desto mindre så ved jeg, at de altid er der for én, og det er rigtig rart. Det føles mærkeligt at skulle sige farvel. På den ene side glæder jeg mig, men på den anden side er jeg også nervøs. Vi skal til at starte på et nyt kapitel i vores liv, og det er måske ikke alle, der ved, hvad de vil endnu. Man er bange for, man ikke kan finde nogle venner, der er lige så gode som dem, man har fået her. Vi har et rigtig godt sammenhold her på skolen, og det vil de fleste af os nok savne en hel del. Men jeg tror ikke, at man skal være negativ. De nye steder, vi skal hen og starte på, skal nok blive spændende. Jeg tror, det kommer meget an på ens indstilling, som man har. Hvis man ikke tror på, det hele nok skal blive fedt, så tror jeg, man gør det svært for sig selv. Nogle gange bliver man nødt til bare at tage tingene, som de kommer, og så håbe på det bedste. Måske også forvente det bedste. Både af folk og af ting. Den måde, vi oplever verden på, kommer i høj grad an på vores mindset.

Hvis du skal argumentere for et bestemt synspunkt i din tale, kan det også være godt at lave et overblik over din argumentation som et mindmap. Start med at beskrive dit vigtigste synspunkt - det vil være talens budskab. 

 • Hvad vil du overbevise modtageren om?
 • Hvordan kan du begrunde dit synspunkt? Har du brug for at finde flere informationer, der kan begrunde det (fx eksperter, statistik, fakta, m.v.)?
 • Hvilke underliggende synspunkter har du, og hvordan hænger de sammen med hovedsynspunktet?

Skriv dine overvejelser op som et mindmap. 

Eksempel på mindmap

Mindmap lavet til opgaven "Er der en voksen tilstede?" Til højre står underliggende synspunkter, som modtagerne skal overbevises om. Til venstre står begrundelserne. I midten talens budskab.