Kilder og citater

I en del taler vil det være relevant at bruge citater eller gengive noget, som andre har sagt eller skrevet. Typisk kan det være interessante synspunkter eller eksempler, som du kan inddrage til at understøtte dit budskab med talen. 

Inddrag kildehenvisninger og citater på en naturlig måde

Det er en vigtig del af din opgave, at du sørger for at lave præcise kildeangivelser. Både når du anvender kilder direkte i din tekst, og når du bruger dem som inspiration. 

Du skal dog tænke over, hvordan en tale kan henvise til kilder og bruge citater på en naturlig måde. Hvis en taler kommer med en komplet henvisning til både forfatter, titel, websted/forlag og udgivelsesår, så vil det virke mærkeligt. 

Henvisningerne er derfor lidt løsere i taler, end de er i andre skriftlige opgaver. Her kan du se et eksempel:

I Politiken forleden skrev psykologen Svend Brinkmann, at vi skal lægge ja-hatten fra os og i stedet trykke nej-hatten godt ned over hovedet, når…

Teksten her gør det klart, at taleren gengiver noget, som en anden person har skrevet eller sagt.  Det er altid vigtigt. Men du skal også have en fuldstændig kildehenvisning med. Derfor skal du til sidst opstille en kildeliste over de materialer, du har brugt til talen.

Hvis du citerer direkte fra en kilde, skal du sætte “anførselstegn” omkring citatet.

Opstil en kildeliste til sidst i opgaven

Kildelisten er ikke en del af selve din tekst, så du skal ikke lave samme layout på kildelisten, som på teksten. Du skal angive alle de kilder, du har brugt til at lave essayet. Både kilder, der har inspireret dig, og kilder, du har citeret direkte. 

Her har du et eksempel på fire forskellige kilder, og hvordan du skal stille dem op. En bog, en artikel, en webside og en film:

Jensen, Michael Balle: Humor i Dansk. Systime, 2007.

Stavnsbjerg, Jens Valbjørn. 2020. »Ingeniør og Sociolog: Tiden er løbet fra Privatbilismen.« I Politiken 15. september 2020.

Sundhedsstyrelsen: Tal og overvågning: COVID-19. Læst den 14. september 2020. www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning. 

Ternet Ninja, Instrueret af Anders Matthesen, 2018. 

Listen skal være i alfabetisk rækkefølge. Bøger og artikler sorteres efter forfatterens efternavn, mens websider og film sorteres efter titlen. Præcis som du kan se i eksemplet.

Sådan finder du interessante citater

Nogle opgaveformuleringer beder dig om at afslutte din tale med et interessant citat. Det skal være et citat, som handler om din tales emne, og det må også gerne vække eftertænksomhed hos talens publikum. Altså hos dine modtagere. Som regel skal det helst være kort og klart. 

Det kan måske også være relevant at inddrage citater andre steder end i talens afslutning.

Citaterne kan komme mange forskellige steder fra. De kan være fra kendte mennesker, store statsledere, historiske personer, forfattere, filosoffer, eksperter, sangtekster osv. Derfor kan du også finde dem mange steder, hvis du ikke lige selv kan komme på noget. 

Du skal dog være opmærksom på, at mange websider med citater ikke har tjekket, om deres citater faktisk er korrekte. Så vær altid kritisk. 

Et godt sted at lede er på websiden Danske Taler. Her finder du både historiske og nutidige eksempler på kendte taler. Du kan endda søge efter bestemte ord eller emner, så du kan finde et citat, der passer lige præcis på din tale.