Tale

Her får du hjælp til at skrive en tale. Talen er en af de genrer, som du kan møde ved afgangsprøven i skriftlig dansk i 9. og 10. Klasse. Med denne trin for trin vejledning får du hjælp til alle faser i arbejdet.

Ud fra eksempler viser vi dig også, hvordan du kan bygge en tale op på en god måde.

Hvad er en tale?

Talen er normalt en mundtlig fremstillingsform. Men i skriftlig dansk har talen form af et manuskript. Taler kan have forskellige formål og forskellige målgrupper, som kræver forskellig opbygning og indhold. De kan tilhøre forskellige genrekategorier og blande dem.

  • Lejlighedstaler hører til genrekategorien refleksion. De er personlige og består af talerens følelser, tanker og erfaringer.
  • De politiske taler hører under kategorien opinion. De går ud på at overbevise modtageren om afsenderens synspunkt.
  • Informative taler som fx foredrag hører til genrekategorien information. De går ud på at oplyse modtageren om et bestemt emne.

I denne vejledning får du hjælp til alle tre typer taler.