Skriv teksten

Her får du hjælp til at skrive de enkelte afsnit i din reportage. Hvilke afsnit du skal have med afhænger af din opgaveformulering. Så se godt efter, hvad den kræver af dig.

Du skal være reporter

Du skal forestille dig, at du er en rigtig journalist. Du er ude for at skrive en reportage til dit medie. 

Din opgave er at gengive begivenheden på en levende og interessant måde. Når dine læsere læser om begivenheden, skal de nærmest føle sig tilstede i den. Du skal også huske på, at dine læsere som regel ikke kender til begivenheden. Derfor skal du sørge for, at de får alle nødvendige informationer, så de kan følge med. 

Du skal  bruge det materiale, som hører til opgaveformuleringen, når du skriver om begivenheden. Derfor skal du så vidt muligt holde dig til materialet. Du må dog gerne supplere med indtryk eller oplevelser, som du realistisk kunne have fået, hvis du var til stede. 

I eksempelopgaven om vinterbadning kunne det være duften af havet eller kulden fra vandet. Eller som du ser det i eksempelopgaven om E-sport, hvor vi indleder med en spilsituation, som kunne være foregået ved begivenheden. Det er dog vigtigt, at du holder det realistisk. Det er altid en dårlig idé at opdigte citater. 

Du må også gerne finde supplerende informationer og fakta på nettet, hvis opgaveformuleringen beder om det. Det er vigtigt, at du kan flette informationer og fakta naturligt ind i din reportage. En god måde at holde realismen er at finde informationer på nettet, som faktisk handler om begivenheden, som du skal skrive om. 

Bestem dig for en vinkel: udvælg nogle få delemner

Du kan ikke skrive om alt ved en begivenhed. Din reportage bliver nemlig bedst, hvis den har en tydelig vinkel. En vinkel vil sige, at du fokuserer på nogle få delemner, fordi du gerne vil have bestemte pointer frem. 

Hvis vi tager eksemplet med reportagen om E-sport, så kunne en relevant vinkel være at have fokus på udøvernes evner. Det er nemlig en del af opgaveformuleringen, at du skal skrive om de kompetencer, en god udøver skal have. Derfor kan du se på delemner som disse: 

 • Hvordan samarbejder de?
 • Hvordan er deres koncentration?
 • Hvordan træner de?

En anden vinkel kunne være at fokusere mere på e-sporten, som noget alle kan være med til. Det ligger også lidt i opgaveformuleringen, fordi du skal skrive din reportage til modtagere, der ikke har særlig stor viden om e-sport. Så kunne du se på delemner som disse: 

 • Hvordan er det sociale sammenhold?
 • Behøver man at være en stor computernørd for at deltage i e-sport?
 • Hvem er med til danmarksmesterskaberne?

En god måde at skyde dig ind på relevante delemner er at hæfte dig ved spændende eller interessante dele af materialet. Stil så spørgsmålet ”hvordan kan det være at…?” I eksempelopgaven om e-sport er vinklen i høj grad rettet mod stemningen og kravene til udøverne.

Meget ofte vil opgaveformuleringen pege dig i retning af en relevant vinkel. 

Opgaveformuleringen om vinterbadning har til eksempel en kort indledende tekst. Her kan du læse, at vinterbadning stiger i popularitet, og at vinterbadning kan være sundt for os. Samtidigt får du en instruktion om at beskrive stemningen ved festivalen i medieklippet. På den måde har du faktisk tre gode delemner til at skabe din vinkel: 

 • Hvorfor er det blevet populært at vinterbade?
 • Er vinterbadning sundt?
 • Hvad skaber den gode stemning ved festivalen?

Det er disse tre delemener, som danner grundlag i eksempelopgaven.

Sådan skriver du de enkelte afsnit

Anslaget skal vække læserens interesse 

Reportagens anslag skal smide læseren direkte ind i begivenheden, så læserens nysgerrighed og interesse bliver vækket. Det skal du gøre ved at beskrive en situation fra begivenheden på en sanselig og detaljerig måde, så omgivelser og stemning træder klart frem. Anslaget skal også give læseren viden om hvem, hvad, hvor og hvornår. Her har du et eksempel:

Det ser håbløst ud. Han er den sidste fra holdet, som stadig er i live. Bomben tikker utålmodigt i det fjerne. Fire aggressive terrorister er på vej for at skyde ham. Han er nødt til at gå derud. Det kan ikke være anderledes. Han springer frem fra sit skjul bag olietønden. Det er alt eller intet. Pludselig sker det, ingen nogensinde kunne have forudset. Da det fjerde skud forlader hans pistol, har han skudt alle fire terrorister. Han spæner hastigt mod bomben.

På tilskuerrækkerne sidder hundredvis af folk og følger med på storskærmen. De er stadig målløse og kan ikke helt fatte, hvad de lige har været vidne til. Ingen blandt publikum havde troet, at de skud var mulige. Modstanderholdet sidder måbende tilbage i stolene.

Det er den 26. maj på Odense Rådhus, hvor dagsordenen i dag ser noget anderledes ud end normalt. De første Danmarksmestre i e-sport skal kåres, og hallen i Odense Rådhus er stedet, hvor det hele sker.

I eksemplet kan du se, hvordan en situation i et spil bliver brugt til at skabe spænding i anslaget. Derefter præsenteres publikum og spillere (hvem), Danmarksmesterskabet i e-sport (hvad), Odense Rådhus (hvor) og datoen (hvornår). 

Hoveddelen skal dække dine delemner

I opgavens hoveddel skal du komme ind på de delemner, som du har udvalgt. Typisk tre til fire delemner. Et fælles træk for dine afsnit skal være, at de skal bygge på sanselige og detaljerede beskrivelser af stemninger, situationer og handlinger. Derudover skal de inddrage udtalelser fra de tilstedeværende ved begivenheden.

Hvert afsnit skal lede frem til en pointe, som viser din vinkel. Hvis du til eksempel skriver om e-sport, så kunne tre beskrivelser handle om: 

 • Glæden ved sejr (fx en beskrivelse af publikums jubel og det lykkelige hold, der løfter deres pokal, måske også med en udtalelse fra en af vinderne).
 • Publikums engagement (fx en beskrivelse af spændingen i publikums ansigt og deres udtryk for glæde og skuffelse sammen med en udtalelse fra en tilskuer).
 • Udøvernes sammenhold (fx en beskrivelse af hvordan de giver fist-bumps til hinanden, mens de spiller, en træner som støtter op om spillerne, og en spiller som udtaler sig om oplevelserne ved mesterskaberne).

Forsøg at holde dig så tæt på materialet, som du kan. Men det er til en vis grad i orden, at du forestiller dig noget, for materialet fortæller jo ikke alt. Der kan måske også være behov for, at du søger ekstra informationer om begivenheden, så du får noget mere at tage udgangspunkt i.

Her har du et eksempel på et afsnit, som dækker et delemne, nemlig publikums engagement ved en e-sportsturnering:

Holdene er godt inde i de første kampe, og det store publikum hujer og hepper begejstret. Salen er oplyst i alle regnbuens farver, og folks øjne skinner i skærene fra storskærmene. En kvinde tager sig til læben i spænding, mens hun betragter en af kampene. Hun er så opslugt af spillet, at hun helt glemmer de lune popcorn i sit skød. Kampene spidser til, og det føles som om, hele salen holder vejret. 

Endelig - pludselig - tager Delfinerne den første sejr. Publikum springer op fra sæderne og klapper vildt i hænderne. Salen fyldes med musik, og det første konfetti skydes af. Delfinerne kaster deres head-sets fra sig, og de springer op fra computerne. De fem drenge i ens holdtrøjer løber hen til hinanden og mødes i et stort kram. Der er ingen fra publikum, der buer. Hverken af taber- eller vinderholdene. Vinderne giver taberne hånden, og folk fra publikum støtter dem alle med skulderklap og opmuntrende tilråb.

Sådan fortsætter dagen med adskillige kampe. Hverken spillere eller publikum er til at køre trætte. ”Vi synes, det er noget af det fedeste, vi har været til,” siger en smilende ung dreng fra FKE Vikings. Hans øjne stråler. Hans hold har vundet alle deres kampe indtil videre, og han har store forhåbninger til dagen. 

I eksemplet lægges vægt på at vise publikums engagement gennem beskrivelser af deres reaktioner og handlinger. Fx at kvinden er så opslugt af spændingen i spillet, at hun helt glemmer at spise sine popcorn. Det gøres levende ved også at inddrage beskrivelser af omgivelserne og en række sanseindtryk af bl.a. lyde og lys. Bemærk også, at der brugt et citat fra medieklippet til sidst. Her er også lagt vægt på beskrivelsen af drengen, hvilket gør citatet mere levende.

Afslutningen skal være et dramatisk højdepunkt, som binder reportagen sammen

Afslutningen må gerne være et spændende og dramatisk højdepunkt fra begivenheden, hvis du kan finde et. Formålet med afslutningen er også at give en god afrunding, som samler op på reportagens vigtigste pointe.

Her har du et eksempel:

Finalisterne i spillet League of Legends samler sig med deres holdkammerater inden kampen. Aab Delfinerne mod FKE Vikings. Drengene tripper med benene og tager dybe indåndinger. Det er nu, det hele gælder. Det er dette, de har trænet op til. Der er en billet til Verdensmesterskabet i november på spil. Nu tælles der ned en sidste gang. Finalisterne sætter sig koncentreret ved computerne, og de lægger deres fingre klar ved tastaturerne. 3, 2, 1, begynd!

Der bliver kæmpet med sværd og trylleformularer. Både mænd og tårne får hug på begge sider, og spillet står tæt. De spillere, som ikke nåede videre til finalen, ser nu med fra publikumsrækkerne. Det er en intens kamp, og ingen af spillerne fra holdene falder let. Men til sidst fælder Delfinerne FKE Vikings’ sidste tårn, og de når ind til holdets Nexus. Falder Nexus, er kampen afgjort. Delfinerne hugger løs, og endelig ødelægges FKE Vikings’ Nexus. Stemningen i salen er elektrisk, og det regner med konfetti, glimmer og klapsalver. 

Delfinerne fra AaB hopper i glæde over sejren. ”Danmarksmestre!” råber de højt, så hele salen kan høre det. På det store podie i salens centrum kan de løfte den skinnende, blanke pokal og fejre titlen som Danmarksmestre i e-sport. ”Det er super fedt at få så meget opbakning,” siger en af Delfinerne til intervieweren fra TV2. Musikken dunker i hele rummet, og nu skal sejren for alvor til at fejres. 

Delfinerne er ikke alene. Siden de første videospil kom på markedet i 1972 er det kun gået opad for e-sporten. Mens de professionelle e-sportsudøveres kampe sætter seerrekorder i Danmark på både DR3 og Tv2-Zulu, skyder flere og flere e-sportshold op over alt i landets sportsforeninger og -klubber.

Her afsluttes med et dramatisk højdepunkt, nemlig afgørelsen af finalen i League of Legends. Først vises spillernes spænding og nervøsitet før kampen, så beskrives selve kampen og stemningen i salen. Til sidst udløses spændingen ved Delfinernes sejr. 

Reportagen afslutter med en pointe om, at e-sport er i stor vækst i Danmark. Her lægges også vægt på, at e-sporten foregår i over alt i landets sportsforeninger og -klubber. Det er taget med, fordi reportagen har til formål at skabe større interesse for e-sporten, så DGI kan få flere medlemmer.

Sådan vælger du gode billeder

I aviser og blade er reportager næsten altid ledsaget af billeder. Billederne skal vække læserens nysgerrighed og samtidigt understøtte den vinkel, du har lagt på din reportage. Det letteste er, at tage billederne fra det medieklip, som er vedlagt opgaven. Find en god scene og tag så et screenshot.

Sådan tager du et screenshot

Tryk på:

 • Windows: [Windowstast] + [alt] + [s]
 • Mac: [shift] + [alt] + [4]

Brug så musen til at vælge et område af skærmen

En god idé er at vælge et bærende billede, som kan indsættes i stort format i toppen af reportagen og så supplere med et par billeder mere, som kan indsættes i mindre format undervejs i teksten. Du skal altid huske at skrive billedtekster.

Her har du to eksempler.

I en reportage om e-sport er kunne billedet herunder være et bærende billede, fordi det viser at e-sport kan begejstre og engagere alle aldersgrupper:

E-sport er rykket fra drengeværelset ind i arenaen. Danmarksmesterskaberne i Odense viste, at e-sporten er blevet en stor publikumssport, som tiltrækker publikum i alle aldre. (00:05)

I samme reportage kan billedet her bringes undervejs i teksten. Billedet viser de nykårede danmarksmestre i Counter Strike. 

Nykårede danmarksmestre i Counter Strike: AaB Delfinerne løftede pokalen i triumf ved mesterskaberne i e-sport i Odense. (01:04)

Billederne har en indflydelse på, hvordan læseren opfatter din reportage. Ved at bruge publikumsbilledet som det bærende, lægger vi vægt på den sociale dimension af e-sporten. At den tiltrækker publikum i alle aldre og af begge køn. Lad os sige, at vi havde byttet rundt, så danmarksmestrene var det bærende billede. Så ville vi i stedet lægge vægt på sportens konkurrenceelement. 

Så det er vigtigt, at du tænker over, hvad du vil sige med billederne. De skal nemlig understøtte den vinkel, du har lagt på din reportage.

Faktabokse

I de fleste opgaveformuleringer bliver du bedt om at lave faktabokse. Det vil sige, at du skal indsætte mindst én faktaboks i din reportage. I dine faktabokse skal du præsentere oplysninger på en måde, så læseren hurtigt kan få et overblik over dem. 

Indholdet kan være meget forskelligt. Her er et eksempel:

E-sporten tiltrækker flere og flere

E-sporten er i kæmpe vækst i Danmark: Fra 2018 til 2019 er antallet af medlemmer i de danske e-sportsforeninger steget fra 4.912 medlemmer til 7.742 medlemmer. Det svarer til en stigning på 58%. 

Her gives fakta om medlemstallet i e-sportsforeningerne. Boksen fortæller læseren, at e-sporten er i stor vækst. Det er formuleret i sammenhængende tekst. Andre faktabokse kan være udformet som korte fakta opstillet i punktform.

Det er en dårlig idé bare at fylde en masse oplysninger ind i dine faktabokse. Du skal udvælge oplysninger, som kan være interessante eller relevante for din læser. Så spørg dig selv: hvad vil min læser gerne vide noget om?