Læs opgaveformuleringen

Din opgaveformulering fortæller dig, hvordan du skal skrive din reportage. Derfor skal du altid læse den grundigt, før du begynder på opgaven.

Eksempel på opgaveformulering

Her har du et eksempel på en opgaveformulering. Opgaveformuleringen fortæller dig flere ting, som du skal lægge mærke til. Du får informationer om emne, situation, afsender, modtager, sprog og medie.

E-sport

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har anerkendt e-sport på lige fod med fx håndbold og fodbold. Men sporten er stadig ukendt for mange.

Du er i praktik som kommunikationsmedarbejder hos DGI. De sender dig til danmarksmesterskabet i e-sport i Odense. Din opgave er at skrive en reportage til foreningens hjemmeside med det formål at vise, at e-sport er en udfordrende og underholdende sportsgren.

Skriv en reportage om e-sport.

Som forberedelse til din reportage skal du se filmen fra turneringen i Odense og søge yderligere oplysninger om e-sport.

I din reportage skal du:

  • beskrive stemningen ved turneringen
  • inddrage udtalelser fra fx en tilskuer, en deltager eller en e-sportstræner om deres erfaringer og oplevelser
  • forklare, hvilke kompetencer det kræver at blive en god e-sportsudøver
  • indsætte illustrationer og en faktaboks om e-sport.

Din reportage skal bringes på DGI’s hjemmeside.

Stil fem vigtige spørgsmål

For at få hul på opgaveformuleringen skal du stille fem vigtige spørgsmål. Herunder gennemgår vi dem med udgangspunkt i eksemplet, men du kan sagtens bruge spørgsmålene til andre opgaveformuleringer til reportager. 

1. Hvad fortæller opgaveformuleringen om emne, situation, afsender, modtager, medie og sprog?

Opgavens titel og den indledende tekst fortæller dig om emnet og situationen

E-sport

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har anerkendt e-sport på lige fod med fx håndbold og fodbold. Men sporten er stadig ukendt for mange.

Du er i praktik som kommunikationsmedarbejder hos DGI. De sender dig til danmarksmesterskabet i e-sport i Odense. Din opgave er at skrive en reportage til foreningens hjemmeside med det formål at vise, at e-sport er en udfordrende og underholdende sportsgren.

I eksemplet er emnet e-sport som en udfordrende og underholdende sportsgren. Din reportage skal tage udgangspunkt i en bestemt situation, nemlig danmarksmesterskabet i Odense. 

Du får også noget at vide om afsenderen og mediet. Du er kommunikationsmedarbejder for DGI, og reportagen skal bringes på DGI’s hjemmeside. 

Ud fra oplysningerne om afsender og medie kan du også regne ud, at modtagerene er personer, som er interesserede i sport og derfor læser DGI’s hjemmeside. Men du får også den oplysning, at mange ikke kender til e-sport endnu. Derfor skal du målrette din reportage til en modtager, der måske kunne gøres interesseret i e-sport, men ikke har den store viden om den. 

2. Hvordan skal du forberede dig?

Opgaveformuleringen fortæller dig to ting om din forberedelse. 

Som forberedelse til din reportage skal du se filmen fra turneringen i Odense og søge yderligere oplysninger om e-sport.

Du skal se det vedlagte medieklip og selv søge yderligere informationer om e-sport på nettet. Reportagen skal beskrive turneringen i filmen, derfor skal du se den grundigt igennem og notere ned undervejs, så du får nogle gode inputs til din reportage.

Du skal være opmærksom på, at opgaveformuleringen beder dig om at vise, at e-sporten er udfordrende og underholdende, og den nævner også, at e-sports udøvere skal have særlige kompetencer for at blive gode. 

Derfor er det godt at se på de tre ting, når du søger på nettet. De informationer, du finder, skal gerne kunne flettes naturligt ind i reportagen. Det kan fx være i form af citater, beskrivelser eller i supplerende faktabokse. 

Her kan du læse mere om at finde indhold.

3. Hvordan skal du skrive indholdet i reportagen?

Du får også at vide, hvad du skal skrive i din reportage. Her får du fire vigtige informationer.

  • For det første skal du ”beskrive stemningen ved turneringen”. Her skal du trække på det vedlagte medieklip. Find gode eksempler fra klippet på, hvordan stemningen er. Det kan både være beskrivelser af deltagerne, omgivelserne og korte citater. Det vigtige er her, at du beskriver tingene på en måde, så læseren føler sig tilstede i begivenhederne.
  • For det andet skal du ”inddrage udtalelser […] om erfaringer og oplevelser”. Her skal du igen bruge medieklippet. Du skal finde interessante udtalelser i det, som handler om personernes erfaringer og oplevelser.
  • For det tredje skal du ”forklare, hvilke kompetencer det kræver for at blive en god e-sportsudøver.” I opgaven her fortæller klippet ikke ret meget om kompetencer, så her må du gå på jagt efter gode informationer på nettet, som du kan flette ind i din reportage på en naturlig måde.
  • For det fjerde skal du indsætte ”illustrationer og en faktaboks om e-sport”. Illustrationer kan du finde ved at tage screen-shorts af gode scener i medieklippet. Informationerne i faktaboksen skal du selv finde på nettet.

Beskrivelse, udtalelser, illustrationer og faktabokse er krav i næsten alle opgaveformuleringer. Forklaringer er ikke altid med, men som regel vil det være godt også at forklare din læser lidt om dit emne. 

Her kan du læse mere om at skrive reportagen.

4. Hvordan skal dit sprog være?

Du får ikke direkte at vide, hvordan dit sprog skal være. Men genren, mediet og modtageren fortæller alligevel meget om det. Reportagegenren har det vigtige træk, at den beskriver begivenhederne på en måde, så læseren næsten føler, at han eller hun står midt i dem. Derfor skal du skrive i et sanseligt sprog med fokus på handlinger og detaljer. 

Du får også at vide, at du skal skrive reportagen til DGI’s hjemmeside. Det betyder, at du skal opdele din tekst i små, korte afsnit, som er gode at læse på nettet. Du skulle skrive i længere afsnit, hvis mediet var en avis eller et blad. 

Opgaveformuleringen antyder også, at modtagerne ikke ved ret meget om e-sport. Derfor skal du undgå særlige e-sports ord og begreber, som modtagerne måske ikke kender. Hvis du bruger særlige ord, skal du huske at forklare dem. Men det er bedst at bruge almindelige ikke-tekniske ord. Når du skal forklare om kompetencerne, som e-sports udøverne skal have, så kan du fx bruge almindelige ord som koncentration, samarbejde, strategi, træning og kommunikation.

Her kan du læse mere om sproget i en reportage.

5. Hvordan skal dit layout være?

Du skal skrive en reportage til en hjemmeside. Derfor skal du vælge et layout, som ligner en typisk hjemmeside. Det kan også være, at opgaveformuleringen skriver, at du skal lave reportagen til en avis eller et blad. Så skal du selvfølgelig sætte den op i et layout, der passer til disse medier. Derudover skal du tænke over, hvordan du bedst inddrager ”illustrationer og en faktaboks”. 

Her kan du læse mere om layout af din reportage.