Om denne webbog

© 2023 Better Students ApS

Titel: Reportage | Lærebog
Forlag: Grundskolens Digitale Forlag ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Gdf.dk
Forfatter(e): Michael Balle Jensen
Udgivelsesår: 2021
Sidst opdateret: 20-02-2023
Antal normalsider: 38

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Jensen, M. B. (2021). Reportage | Lærebog. Hentet 4. oktober 2023 fra https://gdf.dk/reportage

Kilder

Billeder er screenshots fra disse videoer:

Søndervig Vinterbadefestival. (5. december 2018). Søndervig Vinterbadefestival. Hentet 3. maj 2021 fra Facebook: https://www.facebook.com/688007367910217/videos/258797684798807

YouSee eSportligaen. (4. juni 2018). DM i eSport på Odense Rådhus! Hentet 3. maj 2021 fra YouTube: https://youtu.be/jpzaiwU-eKw

Øvrige kilder:

Hansen, T. V., & Jessen, H. S. (u.d.). Reportage. Hentet 3. maj 2021 fra Ind i Dansk: https://indidansk.dk/reportage-skrive

Rytter, C., & Teglers, M. (2020). Sæt skrivespor til prøven (3. udg.). Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2019). Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk - 9. klasse. Hentet fra Undervisningsministeriet: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/nov/191121-dansk-9fp-ua.pdf