Øvelser til bogen

Her finder du en række øvelser, som er klar til brug i din klasse. For hver øvelse har vi angivet et vejledende tidsforbrug. Øvelserne er i PDF-format, så de let kan lægges ind på skolens system eller kopieres til eleverne.

Valg af underemne

Download pdf: Brainstorm om underemner

Tips til øvelsen
 

Øvelsen kan let udbygges, så eleverne sorterer deres brainstorm og laver et mind-map ud fra den. Her gælder det om at instruere dem i at undersøge sammenhængene mellem deres ideer og indfald, frasortere de irrelevante og skabe logiske forbindelser mellem resten. Brainstormøvelsen kan også laves med post-it sedler. Det gør det let at flytte på idéerne og flytte dem. 

Download pdf: Hurtigskrivning om underemner

Download pdf: Hvad er et godt underemne?

Download pdf: Hvad kan du undersøge med fagene?

Tips til øvelsen
 

Det kan være en god idé at se på øvelsen sammen med nogle kollegaer i en kaffepause. Få kollegaernes inputs til, hvordan deres fag ville løse opgaven. Et bud kunne være:

Fysik kunne arbejde med hastighed og kræfter i svævebanen

Kemi kunne se på skadelige stoffer i den farverrige maling

Engelsk kunne tale om amerikansk kultur og dens indflydelse på den vestlige verden

Samfundsfag kunne se på hvilke sociale grupper, som parken henvender sig til

Dansk kunne se på modsætningen mellem den glade park og det triste, mennesketomme billede og skrive et sørgeligt digt om det!

Matematik kunne udregne arealer og rumfang eller opstille en model for hastigheden af svævebanen. 

Idræt kunne diskutere påvirkningen af kroppen, hvis man fylder den med snacks og slik i parken

 

Gruppekontrakten

Download pdf: Lav en gruppekontrakt

Problemstillingen

Download pdf: Hvad er en god problemstilling?

Download pdf: Stil spørgsmål til din problemstilling

Samle viden

Download pdf: Er du kildekritisk?

Produktet

Download pdf: Find på et godt produkt

Tips til øvelsen
 

Øvelsen er lavet, så den har et element af opdagelse, nysgerrighed og undersøgelse. Dels skal eleverne selv gå på opdagelse i ordskyen, dels vil de sikker falde over overraskende forslag, som de ikke umiddelbart kan forstå eller se i relation til deres problemstilling. Hvordan kan et Tik-Tok klip dog være et produkt? Men når de tænker over det, vil eleverne helt sikkert kunne finde på nogle gode ideer. 

Og for at svare på spørgsmålet: da Snapchat var det hotte medie for børn og unge, brugte Verdensnaturfonden det til en kampagne. De sendte billeder ud af dyr, som var i fare for udrydelse. Deres hashtag var #lastselfie. Pointen var, at dyrene forsvinder, ligesom en snap forsvinder. Mon ikke Tik-Tok kunne bruges på lignende måde. Fx til idrætsøvelser som afbræk fra at sidde ned i klassen?

Download pdf: Lav et problemtræ

Download pdf: Omvendt brainstorm

Øvelserne er markeret med ophavsret, så de dækkes under din skoles aftale med CopyDan.