Hvad er projektopgaven?

Projektopgaven i 9. klasse skal træne dig i at lave projektarbejde. Alle uddannelser har både store og små projekter. Så projektopgaven giver dig en forsmag på det, som du møder senere i din uddannelse. Du får fem skoledage til at arbejde med din projektopgave. Du kan vælge at arbejde alene eller i en gruppe. 

Du skal undersøge et emne

I forløbet op til projektopgaven har klassen et fælles emne. I det overordnede emne skal du finde et underemne at arbejde med. Det gør du ved at finde nogle interessante problemstillinger i emnet, som du kan undersøge. Ud fra problemstillingerne skal du lave en problemformulering. Den er en køreplan, som styrer dit projekt. 

I selve projektet skal du søge viden om dit emne, så du kan besvare problemstillingerne. Du skal også holde styr på kilderne og være kritisk over for dem. 

Du kan ofte bruge forskellige fag i dit arbejde. Det afhænger af problemstillingerne og emnet. Nogle problemstillinger lægger op til videnskabelige forsøg i biologi eller fysik/kemi. Andre lægger måske op til en undersøgelse i samfundsfag. Andre igen handler om det gode liv og moral, som kan diskuteres med kristendom. 

Du skal lave et produkt

Når du har undersøgt emnet, skal du fremstille et konkret produkt. Produktet kan du se som en måde at skabe værdi for andre mennesker. Fx ved at løse et problem eller ved at give dem ny viden. Der er mange muligheder for at lave gode og spændende produkter, som kan skabe værdi for andre mennesker. 

Du skal give din viden videre

Til sidst skal du fremlægge dit arbejde for dine klassekammerater og din lærer. På den måde giver du din viden videre.

Du skal forberede og øve din fremlæggelse. Hvis du arbejder i en gruppe, skal I også tænke over, hvordan I laver en god fordeling af fremlæggelsen.

Det kan også være, at du skal skrive og aflevere en synopsis, som er en kortfattet oversigt over dit projekt, produkt og en disposition for din fremlæggelse. Det er lidt forskelligt fra skole til skole, hvordan man gør det.

Du får en karakter og en skriftlig udtalelse

Når du har fremlagt, får du en skriftlig udtalelse og en karakter. Hvis du er i en gruppe, vil læreren bedømme jeres indsats hver for sig. I kan altså godt få forskellige udtalelser og karakterer i gruppen. 

Du bestemmer selv, om du vil have karakteren med på dit afgangsbevis.