Emner

Emner

I de fleste klasser begynder forløbet op til projektopgaven med et fælles emne. Det kan til eksempel være "verdensmålene", "min kommune", "teknologiens udvikling" eller noget helt fjerde.

Sådan vælger du dit underemne

Du skal se på emnet og finde nogle interessante underemner i det, som du godt kunne tænke dig at arbejde med. Som regel er emnet så bredt, at du næsten har frit valg.  

Selvom du har frit valg, så vil nogle underemner være bedre end andre. 

 • For det første skal du vælge et underemne, som vækker din nysgerrighed. Du skal arbejde med emnet i længere tid. Derfor er vigtigt, at du finder noget som undrer dig, og som du gerne vil vide mere om. Derfor skal underemnet rumme nogle interessante problemstillinger.
 • For det andet skal du vælge et underemne, som du kan undersøge og dermed blive klogere på. Projektarbejde handler om at skabe ny viden og ikke om at gengive et emne, som du i forvejen ved en masse om. Du skal også tænke over, om det er realistisk at undersøge underemnet i den tid, du har til projektopgaven.
 • For det tredje bør du vælge et underemne, som giver mulighed for at bruge flere af dine fag i arbejdet. Det kan til eksempel være i form af videnskabelige eksperimenter, samfundsfaglig teori, matematiske beregninger eller tekstanalyse.
 • For det fjerde skal du vælge et underemne, som lægger op til et godt produkt. Det betyder, at underemnet helst skal rumme et problem, som du kan løse med produktet.

Så du skal altså tænke på nysgerrighed, undersøgelse, tværfaglighed og produkt, når du overvejer gode underemner.  

Hold en brainstorm om underemner

En god måde at finde på underemner er ved at holde en brainstorm. 

 • Gå sammen i en mindre gruppe eller i den gruppe, du vil skrive sammen med.
 • Tag udgangspunkt i overemnet
 • Vælg en referent, der skriver alle jeres indfald ned
 • Tag tid på 10 minutter
 • Sig alle de ideer, som I kan komme på – ingen ideer er dårlige
 • Efter de 10 minutter skal I diskutere forslagene. Hvilke forslag lægger mest op til nysgerrighed, undersøgelse, tværfaglighed og produkt?

Hurtigskrivning om underemner

Som et alternativ til brainstorm kan du lave hurtigskrivning. Det er også en øvelse, du kan lave uden at være i en gruppe. 

 • Start et dokument på din computer eller find blok og blyant
 • Skriv overemnet øverst på siden
 • Tag tid på fem minutter
 • Skriv løs i de fem minutter – alt hvad du tænker om emnet. Du må ikke rette i noget eller stoppe op.
 • Læs igennem bagefter: Var der en god idé i din skrivning? Hvilke forslag lægger mest op til nysgerrighed, undersøgelse, tværfaglighed og produkt?

Eksempler på valg af underemner

Her har du en række eksempler på overemner og underemner. Vækker de din nysgerrighed? Er der noget at undersøge i dem? Kan du undersøge dem med flere fag? Lægger de op til et godt produkt?

Emne: FN’s 17 verdensmål
Underemne: Sundt liv og trivsel hos unge på vores skole 

Emne: Frihed og demokrati
Underemne: Unges engagement i demokratiet

Emne: Min kommune
Underemne: motion i naturen

Emne: Virkelighed og fantasi
Underemne: Twilight-filmene 

Emne: Klimaforandringer
Underemne: energiforbruget hjemme og i skole

Emne: Teknologi
Underemne: dans på Tik-Tok

Diskuter forslagene til underemner: 

 • Hvad er godt og dårligt ved dem?
 • Skaber de nysgerrighed i dig?
 • Kan du undersøge dem?
 • Kan du inddrage flere fag i undersøgelsen?
 • Rummer de et problem, som du kan løse med et produkt?
 • Hvordan kan man eventuelt forbedre forslagene?

Hvad kan du undersøge med fagene?

Når du har fag i skolen, lærer du ikke kun konkrete ting. Du lærer i virkeligheden også at undersøge verden på forskellige måder. Det kan du bruge i din projektopgave. Men hvordan? Her er en lille øvelse, som kan hjælpe dig med at få hold på, hvad dine fag egentlig kan bruges til.

Forlystelsespark på en regnvejrsdag i Santa Cruz i Californien, USA. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Her ser du et billede af en amerikansk forlystelsespark på en regnvejrsdag. Lidt trist ikke? Men forestil dig nu, at du skulle undersøge parken med dine skolefag. Hvad kan fagene undersøge? Hvordan ville de gøre det?

 • Vælg sammen med din sidekammerat fire af fagene i skemaet, mindst to fra hver række. Tal om, hvad fagene hver især kan undersøge ved forlystelsesparken.
DanskEngelskHistorieKristendomSamfundsfag
MatematikGeografiFysik/KemiBiologiIdræt
 • Fremlæg for klassen, hvad I har talt om.
 • Diskuter i klassen fordele og ulemper ved at bruge mere end ét fag til at undersøge noget.