Produkt

Her giver vi dig hjælp til dit produkt i projektopgaven. Her kan du læse om to forskellige måder at inddrage produktet i dit arbejde. 

Det er en rigtig god idé at tage beslutningen om produktet tidligt i projektforløbet. På den måde sikrer du dig tid til at lave det og skaffe nødvendige materialer eller udstyr. 

Der kan hurtigt gå meget tid med at fremstille produktet. Det kan også tage lang tid, hvis du skal sætte dig ind i en ny arbejdsform eller teknik. Derfor skal du tænke over at vælge noget, som du er god til at lave i forvejen. 

To forskellige måder at lave produkt

Du kan vælge at lave dit produkt på to forskellige måder. 

 • Du kan lave et produkt, som formidler din viden om underemnet og problemstillingen. Gode eksempler kan være en avisartikel, en fotoserie eller en hjemmeside.
 • Du kan også lave et produkt, som løser et konkret problem. Gode eksempler kan være en oplysningspjece, et træningsprogram eller en prototype af et fysisk produkt.
Øvelse: 100 gode og dårlige idéer til produkter
 

 

100 forskellige ideer til produkt! Hvilken idé kan bruges til dit projekt? Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

I denne ordsky finder du 100 forskellige idéer til produkter. Vælg nogle stykker ud og diskuter dem i din gruppe eller med en klassekammerart. 

 • Er det en god måde at formidle problemstillingen på?
 • Kan produktet løse et konkret problem?

Produktet formidler viden om emnet

Dit produkt skal passe til din problemstilling. Formålet med produktet er nemlig at give din viden om problemstillingen videre. Produktet skal være skarpt og interessant. Det skal fokusere på de vigtigste og mest interessante pointer fra dit arbejde. Derfor bør du vælge nogle pointer ud, som kan være særligt interessante eller vigtige at formidle. 

Det er også godt at have en præcis målgruppe i tankerne. Du skal altså tænke over, hvem du formidler viden til. Vil du fortælle om et interessant forfatterskab til elever på dit eget niveau? Vil du formidle fakta om sundhed til en 3. klasse? Eller vil du måske oplyse turister om herlighederne i din kommune? 

Der er mange forskellige målgrupper, og til hver målgruppe skal du formidle på forskellig måde. Så tænk over, hvordan dit produkt kan udformes, så det giver mening for målgruppen og vækker deres interesse. 

Produktet løser et problem

Måske vil du lave et produkt, som kan løse et konkret problem. Først skal du finde problemet. Så skal du undersøge problemets indhold og omfang. Derefter skal du udvikle ideer til løsninger. Til sidst skal du lave produktet ud fra dine bedste ideer. Her er nogle eksempler på produkter, der løser problemer:

 • En tegneserie om mobning til de mindste klasser på din skole
 • En legomodel af et miljøvenligt boligområde
 • En oplysningsfolder med råd til unge om at undgå smittespredning
 • Et spil om sunde kostvaner til unge

Eksemplerne har tilfælles, at de forsøger at løse problemer og dermed skabe værdi for deres målgruppe. Måske kan en tegneserie om konsekvenser ved mobning, få mobbere til at tænke sig mere om? Måske kan en ny måde at indrette boligområder på, bidrage til at skabe mere miljøvenlige måder at bo på? 

Når du skal finde et godt problem, skal du tage udgangspunkt i emnet. Du kan så lave en brainstorm omkring relevante underemner, som rummer problemer, der direkte påvirker samfundet og menneskers liv. Det kan være en god idé, hvis du tænker på emnet i sammenhæng med din egen hverdag. På den måde kan det nemlig være lettere at få øje på problemer, som du måske kan løse.

Når du har identificeret et eller flere problemer, skal du søge viden om dem. Det er vigtigt, at du finder ud af, om problemerne rent faktisk er problemer. Påvirker de mange mennesker? Er problemerne store eller små? Hvad skyldes problemerne? Har de alvorlige konsekvenser? Hvordan kan problemerne løses?

Lav et problemtræ

Et godt redskab til at analysere problemer er at lave et problemtræ. Træets stamme er selve problemet. Rødderne er problemets årsager. Træets krone er problemets virkninger. Her er et eksempel på et træ lavet ud fra plasticforurening som problem.

Problemtræ for plasticforurening. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Til venstre i træet har vi skrevet nogle af årsagerne til plasticforurening. Til højre har vi skrevet nogle af virkningerne. Virkningerne har fået flere grene, da mange af dem har yderligere følger. 

Når du har lavet dit problemtræ, skal du finde en bestemt gren, som du vil fokusere på. I eksemplet kunne det måske være genbrug af plastic. Kan du lave et produkt, som gør det lettere at genbruge? En oplysningsfilm om genbrug? En ny måde at sortere affaldet? En pantordning for plastic?

Du bør sætte dit problemtræ ind i din logbog og lægge det som bilag til din synopsis.

Omvendt brainstorming

Det er svært at finde på et godt produkt. Hvis din gruppe har svært ved det, så kan det hjælpe at lave en omvendt brainstorming. Lad os sige, at I arbejder med at forhindre plastic i naturen. I en omvendt brainstorm skal I finde på ideer til, hvordan der kommer meget mere plastic i naturen. 

Du kan også bruge omvendt brainstorm, hvis dit produkt skal formidle dit arbejde. Så spørger du bare: hvordan formidler jeg mit emne på den værst tænkelige måde?

Omvendt brainstorm: hvordan sviner vi mest muligt med plastic i naturen?
 • I skal bruge en tavle eller et stort stykke papir.
 • Sæt et stopur på 10 minutter, og skriv så mange idéer, som I kan.
 • Diskuter jeres ideer. Er der nogen af ideerne, som kunne give inspiration til jeres produkt?
 • Tag et billede af jeres omvendte brainstorm til logbogen.

Tal med din lærer om produktet

Du skal drøfte dine ideer til produkt med din lærer. Selvom du har fået verdens bedste idé, er den måske slet ikke realistisk. Derfor bør du tale med din lærer om ideerne, før du kaster dig ud i dem. Især fire spørgsmål er vigtige at få hold på:

 • Giver produktet mening for projektet?
 • Er det muligt at lave produktet?
 • Hvad kan laves på skolen?
 • Kan du nå det på den afsatte tid?

Spørgsmålene er vigtige at få hold på, hvis du vil undgå større problemer med produktet senere i dit projektforløb.