6 trin til projektopgaven

Her får du hjælp til hele forløbet med din projektopgave. Hjælpen er opdelt trin for trin. Du kan følge den fra start til slut og få hjælp til hele projektopgaven. Men du kan også gå ind på de trin, som du har særligt brug for hjælp til. 

første trin ser vi på tidsplan, logbog og gruppekontrakter. Tre vigtige værktøjer til at planlægge et godt projektarbejde.

Det andet trin giver dig hjælp til at skrive problemformulering. Du lærer at afgrænse dit emne og udvælge gode problemstillinger. Til sidst ser vi på, hvordan du skal skrive selve problemformuleringen.

tredje trin får du hjælp til at samle viden og være kildekritisk. Viden behøver ikke kun komme fra traditionelle kilder som biblioteket og internettet, den kan også samles gennem undersøgelser, interviews eller forsøg.  

Fjerde trin handler om at lave et godt produkt. Her får du hjælp og inspiration til at skabe et produkt, som kan give værdi for andre mennesker. 

femte trin får du hjælp til at skrive en synopsis. Det er dog ikke sikkert, at din skole kræver det. 

Sjette trin giver dig hjælp til din fremlæggelse. Hvad du skal fremlægge? Hvordan gør du det bedst? Vi hjælper dig med disposition, inddragelse af produkt og teknikker til fremlæggelser.