Ophavsret

Regler for kopiering af tekster fra gdf.dk

Indholdet på gdf.dk er beskyttet af dansk lov om ophavsret og indholdet er ejet af Grundskolens Digitale Forlag ApS.

Uddannelsesinstitutioner

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Med en aftale med Copydan Tekst & Node er det ligeledes tilladt at uploade digitale kopier til eget intranet, hvor kun skolens elever og ansatte har adgang med password. 

I begge tilfælde skal det tydeligt fremgå af materialet, at det er hentet fra gdf.dk.

Der er ikke tilladt at gøre materialet tilgængeligt på offentlige intranet og/eller offentlige sider. Læg i stedet et link til det pågældende materiale på gdf.dk

Til privat brug

Lærerbøger mv. på gdf.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. 

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personligt brug for husstanden. 

Links til gdf.dk

Enkeltstående brug af dybe links er tilladt, men systematisk brug af dybe links til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale.

Øvrige formål

Det er ikke tilladt at kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af gdf.dk, herunder tekst, billeder, lyd eller video, til kommercielle eller offentlige formål.