Lav opbygning

Opbygning

Klummer kan bygges op sådan her: 

  • Overskrift
  • Avis, dato og navn
  • Indledning
  • Hoveddel med et antal delemner
  • Afrunding

Først kommer overskriften, som skal sige noget vigtigt om din klumme og fange din læsers opmærksomhed. Det kan typisk være overskriften fra opgaveformuleringen. Derefter kommer avisen og datoen. Så kommer dit navn

Derefter skal du skrive en kort indledning, som også kaldes for en manchet. Her skal du komme ind på emnet og dit vigtigste synspunkt om det. Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give lyst til at læse videre. 

Hoveddelen, som er selve klummen, skal uddybe emnet og komme med dine synspunkter. Det skal være den største del af opgaven. Typisk består hoveddelen af 3-4 ting om emnet. I din opgaveformulering får du også at vide, hvad du konkret skal gøre i hoveddelen. Det kan til eksempel være at beskrive og reflektere over nogle konkrete eksempler.

Til sidst skal du skrive en afrunding af din klumme. Her skal du samle op på det vigtigste indhold i klummen og komme med et klart synspunkt, som udtrykker din holdning til emnet. Det kan nogle gange være et bud på en løsning af problematikker i emnet, men det kan også være en klar og skarp holdning til emnet. 

Brug opbygningen til at lave en disposition

Du kan bruge opbygningen herover til at lave en disposition for din klumme. Start med punkterne og skriv så nogle stikord til indholdet under hvert punkt. 

  • Hvordan vil du indlede?
  • Hvilke delemner vil du inddrage i hoveddelen?
  • Hvad er dit synspunkt i afslutningen?

På den måde får du skabt dig et overblik over, hvad du skal have med i din klumme.

Hvor lang skal din klumme være?

Der er ingen faste regler for længden. Men en god klumme er typisk 1-2 sider lang, hvis du skriver med almindelig 12-punkt skrifttype og 1,15 i linjeafstand.

Det er altid bedre at aflevere 2 sider med godt indhold og sprog, end 4 sider fyldt med sludder og fejl.