Trin for trin

På det næste sider får du en vejledning i at skrive en klumme. Klummen er en genre, som ofte indgår ved afgangsprøven i skriftlig Dansk for 9. eller 10. Klasse. 

Vejledningen er opbygget trin for trin, så du kan følge den fra start til slut i din skriveproces. Du kan dog også gå ind på præcis de trin, som du har behov for hjælp til.

Første trin handler om at læse og forstå opgaveformuleringen, sådan at du kommer godt i gang med din klumme og lever op til kravene.

Andet trin forklarer dig, hvordan du finder et godt indhold til klummen.

Tredje trin viser dig, hvordan du skal bygge klummen op.

Fjerde trin giver dig hjælp til at skrive selve teksten fra indledning over hoveddel til afslutning.

Femte trin handler om, hvordan du skal bruge og rette dit sprog.

Sjette trin fortæller dig, hvordan du skal lave layout af din klumme.