Citater og kildeangivelser

Det er en vigtig del af din opgave, at du sørger for at lave præcise kildeangivelser. Både når du anvender kilder direkte i din tekst, og når du bruger dem som inspiration. Her viser dig, hvordan du skal angive kilderne. 

Citater eller gengivelser i din tekst

I nogle klummer er det relevant at bruge citater fra materialerne, som du har læst for at lave klummen. Det kan være en ekspert, som siger noget klogt om dit emne. Eller det kan være et interessant citat om emnet fra et helt almindeligt menneske. 

Når du citerer direkte

I din tekst skal du gøre det helt klar, når du citerer. Det gør du ved at bruge anførselstegn omkring citatet. Du skal også skrive i din tekst, hvem der udtaler sig, og hvor det stammer fra. Her er et eksempel:

Som ung skal du vælge, hvad du vil med dit liv. Det kan være et stort press, som skaber et stresset liv. Overlæge Nanna Eller, som forsker i stress, kalder det i en artikel på videnskab.dk fra 21. August 2017 for et stort forventningspres: "Når jeg taler med elever i 9. klasse eller gymnasiet, oplever jeg, at det kan være en enorm stressfaktor for dem, at de ikke bare skal gøre, hvad der bliver sagt, men har så mange valg. De har en oplevelse af at være ansvarlige for, at projektet 'mit liv' bliver en succes." Nanna Eller underbygger altså, at...

I eksemplet kan du se, hvordan henvisningerne til citatet indgår som en naturlig del af teksten. De er nemlig skrevet på samme måde, som de ville stå i en rigtig klumme i en avis eller et magasin.

Når du gengiver et synspunkt eller lignende

Hvis du ikke citerer direkte, men blot gengiver, hvad nogen siger, skal du gøre det på denne måde:

Som ung skal du vælge, hvad du vil med dit liv. Det kan være et stort press, som skaber et stresset liv. Overlæge Nanna Eller, som forsker i stress, fortæller i en artikel på videnskab.dk fra 21. August 2017 om elever i 9. klasse eller gymnasiet, som bliver pressede af egne forventninger om, at deres liv skal være en succes. Nanna Eller underbygger altså, at...

Her kan læseren også klart se, at du inddrager en anden persons udtalelser, selvom du ikke citerer direkte. Bemærk også, at vi stadigvæk har angivet, hvor vi har oplysningerne fra - nemlig artiklen på videnskab.dk. 

Selvom du har angivet kilderne i din tekst, skal du også skrive dem på en kildeliste til sidst i din aflevering.

Opstil en kildeliste til sidst

Efter du har layoutet din tekst, skal du opstille en kildeliste. Den er ikke en del af selve din tekst, så du skal ikke lave samme layout på kildelisten, som på teksten. Du skal angive alle de kilder, du har brugt til at lave klummen. Både kilder, der har inspireret dig, og kilder, du har citeret direkte. 

Her har du et eksempel på fire forskellige kilder, og hvordan du skal stille dem op. En bog, en artikel, en webside og en film:

Jensen, Michael Balle: Humor i Dansk. Systime, 2007.

Stavnsbjerg, Jens Valbjørn. 2020. »Ingeniør og Sociolog: Tiden er løbet fra Privatbilismen.« I Politiken 15. september 2020.

Sundhedsstyrelsen: Tal og overvågning: COVID-19. Læst den 14. september 2020. https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning.

Ternet Ninja, Instrueret af Anders Matthesen, 2018. 

Listen skal være i alfabetisk rækkefølge. Bøger og artikler sorteres efter forfatterens efternavn, mens websider og film sorteres efter titlen. Præcis som du kan se i eksemplet.