Læs opgaveformuleringen

Hvis der er en opgaveformulering, vil den fortælle dig, hvordan du skal skrive dit essay. Derfor skal du nærlæse den, så du får helt styr på dens krav.

Eksempel på opgaveformulering

 Her er et eksempel på en opgaveformulering fra afgangsprøven i maj 2017.

Digital mobning

Center for Rummelighed har produceret en film, hvor de har bedt 12 gæster læse autentiske mobbebeskeder op. Gæsteoplæserne har ikke set beskederne før, og deres reaktioner er tankevækkende.

Se filmen som inspiration, og skriv et essay om digital mobning.

I dit essay skal du blandt andet:

 • reflektere over, hvorfor mobning starter
 • beskrive, hvordan det påvirker den enkelte og samfundet
 • overveje, hvad der kan gøres for at modvirke mobning.

Giv dit essay en titel.

Nærlæs opgaveformuleringen

Der er flere ting, du skal lægge mærke til i opgaveformuleringen. Du kan se emnet, som er mobning og mere præcist, hvordan de sociale medier spiller en rolle i mobning. 

Du får at vide, at du skal se filmen som inspiration. Du er derfor ikke forpligtet til at inddrage den i dit essay, men det er altid en god idé at gøre alligevel, så du gør klart over for din lærer eller censor, at du har arbejdet med den. I andre opgaveformuleringer kan der stå, at du skal søge informationer om emnet på nettet. 

Du skal selv være afsender på essayet. Det betyder, at du gerne må tage udgangspunkt i dine egne erfaringer og oplevelser. 

Du får ikke noget at vide om mediet, altså hvor dit essay skal bringes. Modtageren oplyses heller ikke. Det betyder, at du skal skrive til en bred målgruppe. Du skal derfor skabe en balance mellem det personlige og et mere alment indhold, som mange mennesker kan forholde sig til. 

Det betyder også, at dit sprog skal have en balance mellem en personlig tone og en objektivt reflekterende tone. Det er også en del af essayet som genre, at du gerne må være kreativ med dit sprog. Kreativt sprog kan nemlig fange og fastholde modtagernes interesse.

Krav til dit indhold

I de sidste tre punkter får du nogle anvisninger om selve indholdet. Du skal gøre tre ting i dit essay:

 • For det første skal du “reflektere over, hvorfor mobning starter”.  At reflektere betyder, at du går fra noget konkret til noget abstrakt. Det konkrete kan fx være en personlig oplevelse eller nogle objektive fakta. Det abstrakte er de tanker, som det konkrete giver dig.
 • For det andet skal du “beskrive, hvordan det påvirker den enkelte og samfundet”.  At beskrive betyder, at du skal give informationer videre til din modtager uden selv at tage stilling til dem. Her kunne det fx være oplysninger om sociale og personlige følger af mobning, fx i form af fakta, konkrete eksempler eller ekspertviden.
 • For det tredje skal du “overveje, hvad der kan gøres for at modvirke mobning.”At overveje vil sige, at du skal se et emne fra flere sider for at undersøge problemer og eventuelt løsninger. Her kunne du til eksempel tage fat på, om skolen eller forældrene kunne gøre mere.

Krav til dit layout

Opgaveformuleringen fortæller ikke noget om layout. Det betyder ikke, at du bare kan sætte dit essay op på alle mulige måder. Der findes nemlig nogle typiske måder, du skal sætte et essay op på.

Spørgsmål til din opgaveformulering

Som du kan se af vores eksempel, fokuserer vi på opgaveformuleringens emne, medie, afsender, modtager, sprog, indhold og layout. Du kan bruge punkterne til alle opgaveformuleringer uanset genre. Så når du nærlæser din opgaveformulering, bør du undersøge disse spørgsmål:

 • Hvad er emnet og situationen?
 • Hvad er mediet?
 • Hvem er afsender og modtager?
 • Hvordan skal sproget være?
 • Hvilke krav er der til indholdet?
 • Hvordan skal din opgave layoutes?

Det er en god idé at skrive nogle stikord til dine svar, så får du nemlig et godt overblik over, hvad opgaveformuleringen kræver af dig. Læg altid mærke til om spørgsmålene spiller sammen. Hvad betyder medie eller modtager fx for dit sprog?

Det er ikke altid at opgaveformuleringen kommer ind på alle punkter. Især ved et essay vil medie, modtager og layout ofte være underforståede. Her vil de vigtigste spørgsmål altså være emne, afsender, sprog og indhold.

Eksempel på forarbejde med opgaveformuleringen

Her kan du se et eksempel på, hvordan et forarbejde kan se ud. Det er lavet til opgaven "Digital mobning".

Hvad er emnet og situationen?Emnet er mobning. Der er fokus på, hvilken rolle de digitale medier spiller i mobningen. Opgaveformuleringen nævner ikke noget om en specifik situation.
Hvem er afsender og modtager?

Afsender: er mig selv. En skoleelev i 9. klasse.

Modtager: Jeg får ikke at vide, hvem modtager er. Mit essay skal derfor skrives til en bred målgruppe. Det er derfor vigtigt, at min opgave kan læses og forstås af de fleste. Derfor skal jeg finde en balance mellem det personlige og det almene indhold i opgaven.

Hvordan skal sproget være?
 • Jeg får ikke noget at vide om mediet, og derfor er der ikke et direkte et krav til, hvordan mit sprog skal være.
 • Min målgruppe er dog bred, og derfor er det vigtigt, at mit sprog ikke bliver for personligt. Jeg skal eksempelvis ikke bruge vendinger, som kun mine venner og jeg forstår.
 • Mit sprog må dog gerne være personligt, eftersom opgaven skrives ud fra mine egne tanker og erfaringer.
 • Sproget skal dog også være objektivt til tider. I modsætning til et debatindlæg, skal jeg ikke prøve at overbevise min læser om noget i mit essay. Jeg skal blot vende mine tanker og overveje emnet. Derfor skal jeg også kunne beskrive emnet oppefra, uden at mine personlige meninger tager over.
Hvilke krav er der til indholdet?

Jeg skal skrive et essay om digital mobning, hvor jeg bruger filmen fra Center for Rummelighed som inspiration. 

 • Jeg skal reflektere over, hvorfor mobning starter
 • Jeg skal beskrive, hvordan det påvirker den enkelte og samfundet
 • Jeg skal overveje, hvad der kan gøres for at modvirke mobning.
 • Give mit essay en titel

Eftersom mit essay skal skrives ud fra mine egne tanker og overvejelser, er det oplagt, at jeg kommer med en personlig fortælling eller oplevelse. På den måde kan jeg basere mine tanker og overvejelser på noget. Samtidig kan dette hjælpe modtager med at se, hvor mine tanker kommer fra, og hvorfor jeg tænker, som jeg gør.

Hvordan skal din opgave layoutes?

Jeg får ikke noget at vide om, hvor mit essay skal bringes eller layoutes. Jeg skriver derfor opgaven som en normal opgave, hvor der er:

 • En titel
 • Sidetal
 • En letlæselig skrifttype
 • Linjeafstand på 1,2-1,5
 • Teksten er venstrejusteret

Jeg laver ikke mellemrubrikker, da dette ville ødelægge flowet i opgaven. 

Mit essay er bygget op af tanker, beskrivelser og overvejelser, og disse skal gerne komme efter hinanden på en naturlig måde. Der er derfor ikke nogen grund til at lave mellemrubrikker.