Kilder og citater

I en del essays vil det være relevant at bruge citater eller gengive noget, som andre har sagt eller skrevet. Typisk kan det være interessante synspunkter eller eksempler, som du kan inddrage til at understøtte dine refleksioner og argumenter. 

Inddrag kildehenvisninger og citater på en naturlig måde

Det er en vigtig del af din opgave, at du sørger for at lave præcise kildeangivelser. Både når du anvender kilder direkte i din tekst, og når du bruger dem som inspiration. 

Du skal dog tænke over, hvordan et essay kan henvise til kilder og bruge citater på en naturlig måde. Hvis et essay kommer med en komplet henvisning til både forfatter, titel, websted/forlag og udgivelsesår, så vil det virke mærkeligt. 

Henvisningerne er derfor lidt løsere i essays, end de er i andre skriftlige opgavetyper. Her kan du se et eksempel:

I Politiken forleden skrev psykologen Svend Brinkmann, at vi skal lægge ja-hatten fra os og i stedet trykke nej-hatten godt ned over hovedet, når…

Teksten her gør det klart, at afsenderen gengiver noget, som en anden person har skrevet eller sagt. Det er altid vigtigt. Men du skal også have en fuldstændig kildehenvisning med. Derfor skal du til sidst opstille en kildeliste over de materialer, du har brugt til dit essay.

Hvis du citerer direkte fra en kilde, skal du sætte “anførselstegn” omkring citatet.

Opstil en kildeliste til sidst i opgaven

Kildelisten er ikke en del af selve din tekst, så du skal ikke lave samme layout på kildelisten, som på teksten. Du skal angive alle de kilder, du har brugt til at lave essayet. Både kilder, der har inspireret dig, og kilder, du har citeret direkte. 

Her har du et eksempel på fire forskellige kilder, og hvordan du skal stille dem op. En bog, en artikel, en webside og en film:

Jensen, Michael Balle: Humor i Dansk. Systime, 2007.

Stavnsbjerg, Jens Valbjørn. 2020. »Ingeniør og Sociolog: Tiden er løbet fra Privatbilismen.« I Politiken 15. september 2020.

Sundhedsstyrelsen: Tal og overvågning: COVID-19. Læst den 14. september 2020. www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning. 

Ternet Ninja, Instrueret af Anders Matthesen, 2018. 

Listen skal være i alfabetisk rækkefølge. Bøger og artikler sorteres efter forfatterens efternavn, mens websider og film sorteres efter titlen. Præcis som du kan se i eksemplet.