Arbejdet med sproget

Du skal være tydeligt til stede på en seriøs og nuanceret måde

Noget af det vigtigste ved at skrive et debatindlæg, er at du skal være tydeligt til stede som skribent. Indlægget  er nemlig udtryk for dine synspunkter på emnet. Men samtidigt skal du kunne overbevise din læser, så derfor skal du virke seriøs og nuanceret i din fremlæggelse af emnet og problemstillingen. Det skal du gøre ved at være åben for at se dit emne fra flere sider. 

Det er dog vigtigt, at du selv har stærke synspunkter på emnet. Hvis du ikke rigtigt mener noget om det, bliver det et ret kedeligt og intetsigende debatindlæg. Du skal altid kunne argumentere for dine synspunkter. Det er ikke nok at have et synspunkt, du skal også forklare, hvorfor du har det. Hvis du ikke har et synspunkt om emnet på forhånd, er du nødt til at finde på ét. 

Sproget skal være varieret og kreativt

Sproget er vigtigt, hvis dit debatindlæg skal være interessant og ramme modtageren. Hvis du skriver tørt og kedeligt, gider ingen læse det. 

Brug derfor et varieret sprog, hvor du ikke formulerer dig på samme måde hele tiden, men prøver at veksle lidt. Et varieret sprog fanger din læsers opmærksomhed. Brug ikke de samme ord og formuleringer igen og igen. (Benyt fx synonymordbogen i Word til at finde et andet udtryk. Tænk desuden over ikke at starte hver sætning på samme måde. 

Det er også godt at bruge korte og præcise sætninger uden en masse ledsætninger. Hvis du holder dig til maksimalt én ledsætning for hver hovedsætning, så flyder sproget nemlig godt. 

Du bør også bruge et kreativt sprog. Det kan du gøre ved at bruge sproglige billeder, interessante sammenligninger eller modsætninger. Fx kan du skrive “hans argumenter styrter sammen” i stedet for “hans argumenter er dårlige”. Eller du kan skrive “forventningerne til unge er et fængsel, de ikke kan flygte fra” i stedet for, at “unge er udsat for store forventninger”. 

Find en god balance mellem det personlige og det neutrale sprog

Som vi skrev tidligere, skal du være tydeligt til stede som skribent i dit debatindlæg, fordi det er udtryk for dine synspunkter om emnet. Men samtidigt skal du undgå at blive totalt subjektiv, fordi det gør det svært at overbevise læseren. Derfor skal du finde en balance mellem personligt og neutralt sprog. 

Det personlige sprog kommer frem, når du bruger dine egne ord i teksten og skriver “jeg”. Så fungerer du som en tydelig afsender af din tekst. Du skal dog undgå slang, bandeord og talesprog, medmindre det har en bestemt funktion i teksten. 

Undgå at skrive udtryk som “jeg synes”, “min holdning er” og “jeg mener” hele tiden. Skriv i stedet bare, hvad dit synspunkt er. Eller du kan bruge nogle af disse formuleringer:

  • ”Efter min mening…”
  • ”Personlig mener jeg, at…”
  • ”For mig at se…”
  • ”Derimod mener jeg, at…”,
  • ”Jeg er enig/uenig i, at…”
  • ”Jeg forstår ikke, hvorfor…”

Du skal altid underbygge dine synspunkter med gode argumenter og på en saglig måde. Det går ikke at skrive sætninger som denne: ”Nogle mennesker er bare alt for dumme i hovederne. Hvad tænker de på? De har ingen hjerne.” 

Det er altså en god idé også at bruge et mere neutralt sprog, hvor du hæver dig over emnet og skriver på en mere objektiv måde. Her er nogle eksempler på gode, neutrale formuleringer:

  • ”Sagen er, at…”
  • ”Spørgsmålet er, om…”
  • ”Set fra en anden synsvinkel…”
  • ”Vi har tendens til at…”

De neutrale formuleringer kan gøre dit debatindlæg mere troværdigt, fordi de hæver dit indhold over de helt personlige og subjektive holdninger. Hvis du kun skriver i det neutrale sprog, så risikerer du dog at forsvinde som afsender, og dit indlæg kan blive tørt og kedeligt. Så derfor handler det om at skabe en god balance.

Ret sproglige fejl og tastefejl

Husk til sidst at læse din opgave igennem for sproglige fejl og tastefejl. Det er en god idé at bruge stavekontrollen i Word, men du må aldrig stole 100% på den. Af og til tager den nemlig fejl. 

Det kan være en god idé at finde tidligere afleveringer frem og se på, hvilke fejl din lærer typisk har rettet. Laver du nogle af de samme typer fejl? Så gå målrettet efter at få dem rettet i din tekst, inden du afleverer. 

Du kan få hjælp til typiske sproglige fejl i webbogen Bedre Dansk, som du kan læse gratis hos Studienet.dk. Her kan du få hurtig hjælp til typiske fejl som nutids- r, synes/syntes, hans/sin, typiske stave og bøjningsfejl og meget mere.

Læs indlægget højt for dig selv

Hvis du har mulighed for det, så bør du også læse dit debatindlæg højt for dig selv. Det er nemlig en rigtig god måde at finde ud af, om sproget hænger godt sammen. Højtlæsning kan afsløre, om dit sprog flyder let og elegant, så det tager læseren i hånden. Hvis sproget virker knudret og vanskeligt at læse, så står læseren nemlig af. 

Højtlæsning kan også tit være en god metode til at finde sproglige og grammatiske fejl, fordi du vil have et klart fokus på hvert enkelt ord, når du læser højt. Ved eksamen er det ikke så smart, hvis du læser højt og forstyrrer dine kammerater. Men prøv alligevel at læse højt inde i hovedet.