Læs opgaveformuleringen

Eksempel på opgaveformulering

Opgaveformuleringen fortæller dig, hvordan du skal skrive dit blogindlæg. Derfor er det vigtigt, at du nærlæser den, så du får helt styr på dens krav. Her har du et eksempel på en opgaveformulering, som stammer fra afgangsprøven i maj 2020.

Tik Tak

Vi kender det alle sammen, at tiden løber fra os. Nogle gange er tid en mangelvare, og andre gange føles tiden uendelig.

Du vil gerne i dialog med dine følgere om emnet tid og skriver derfor et indlæg på din personlige blog.

Skriv dit blogindlæg om tid.

I dit blogindlæg skal du:

  • give eksempler på og reflektere over, hvordan du oplever tid i forskellige situationer
  • opstille og begrunde nogle “leveregler” i forhold til tid, som du håber at kunne leve dit liv efter.

Nærlæs opgaveformuleringen

Opgaveformuleringen fortæller dig flere ting, som du skal lægge mærke til. Du kan se emnet, som er tid og mere præcist, hvordan tiden kan opleves forskelligt. 

Du får også mediet at vide, nemlig at blogindlægget skal skrives på en personlig blog. Du er selv afsender, og din modtager er altså dine egne følgere og ikke den brede offentlighed. Der står også, at du vil i dialog med følgerne. 

Ud fra mediet og modtagerne kan du regne ud, hvordan du skal bruge dit sprog. Du skal selv være en tydelig afsender, og du skal opfordre til dialog. Det betyder at du skal holde en personlig tone i sproget og gerne lave direkte læserhenvendelser. 

I de to punkter til sidst får du nogle anvisninger om indholdet. Her skal du først “give eksempler på og reflektere over, hvordan du oplever tid i forskellige situationer”. Det vil sige, at du skal beskrive nogle konkrete situationer, hvor du har oplevet tiden. De skal bruges som afsæt til reflektere over emnet. 

Dernæst skal du “opstille og begrunde nogle “leveregler” i forhold til tid, som du håber at kunne leve dit liv efter”. Du skal altså finde på nogle regler for, hvordan du får det bedste ud af tiden. Du skal også begrunde reglerne, altså give gode argumenter for dem. 

Opgaveformuleringen fortæller dig også indirekte om layout. Du skal sætte oplægget op, som om det stod på en personlig blog. 

Spørgsmål til din opgaveformulering

Som du kan se af vores eksempel, fokuserer vi på opgaveformuleringens emne, medie, afsender, modtager, sprog, indhold og layout. Du kan bruge punkterne til alle opgaveformuleringer. Så når du nærlæser din opgaveformulering, bør du undersøge disse spørgsmål:

  • Hvad er emnet?
  • Hvad er mediet?
  • Hvem er afsender og modtager?
  • Hvordan skal sproget være?
  • Hvilke krav er der til indholdet?
  • Hvordan skal din opgave layoutes?

Det er en god idé at skrive nogle stikord til dine svar, så får du nemlig et godt overblik over, hvad opgaveformuleringen kræver af dig. Som du kunne se ovenfor, så hænger spørgsmålene sammen. Mediet vil til eksempel have indflydelse på modtager, sprog og layout. 

Vær opmærksom på typen af blogindlæg

Du skal være opmærksom på, at der findes to forskellige typer af blogindlæg. Eksemplet fra før er et personligt blogindlæg. Det skal stå på afsenderens personlige webside og henvende sig til nogle faste følgere. Derfor skal det være baseret på bloggerens egne subjektive oplevelser og synspunkter. Sproget må gerne være meget personligt. Det personlige blogindlæg er nemlig en slags dagbog på nettet.

Du kan dog også komme ud for opgaver, hvor du skal skrive en ikke-personlig blogHer skal dit indlæg udgives på en webside, der ikke er din egen. Det kan være på en debatside for en avis eller på en webside for en organisation eller virksomhed. Derfor er din målgruppe større og læserne er ikke nogen, du kender på forhånd. Det kræver, at både sproget og formen i din blog skal være mere objektiv. Det ikke-personlige blogindlæg ligner ofte en klumme i en avis.