Trin for trin vejledning

På de næste sider viser vi dig, hvordan du kan skrive et godt blogindlæg. Det er en genre, som du kan møde ved afgangsprøven i skriftlig dansk. 

Vejledningen er opbygget trinvis, så du kan få hjælp til hele skriveprocessen. Du kan dog også udvælge et eller flere trin, som du har behov for hjælp til.

første trin viser vi dig, hvordan du skal arbejde med din opgaveformulering, så du kommer godt i gang med dit blogindlæg og lever op til kravene.

andet trin forklarer vi dig, hvordan du finder frem til et godt indhold

Det tredje trin viser dig, hvordan du skal bygge dit blogindlæg op og skrive de forskellige afsnit i det.

fjerde trin hjælper vi dig med sproget i dit indlæg.

Femte trin fortæller dig, hvordan du kan lave layout af dit blogindlæg.