Digitale læringsmaterialer til tysk

Her vil du i fremtiden kunne finde vores digitale læringsmaterialer til tyskfaget. Indtil videre kan du finde bogen Zusammen Lernen, som er gratis tilgængelig for alle i skoleåret 2019/2020.